Entä kun hammaslääkärillä käynti pelottaa?

By in
Entä kun hammaslääkärillä käynti pelottaa?

Hammaslääketieteen lisensiaatti, hammaslääkäri Anne Kirilä kertoo, miten hammashoitopelko voitetaan.

Hammashoitopelko on hyvin yleistä, sillä jopa joka toinen potilas kertoo pelkäävänsä hammaslääkärissä käyntiä jossain määrin. Tämä onkin luonnollista, koska suu on herkkä alue ja toimepiteisiin liittyy epämiellyttäviä ääniä ja tuntemuksia. Pelkästään hoitotuolissa makaaminen on monen potilaan mielestä ahdistavaa, koska siinä ollaan ikäänkuin avuttomassa ja alistetussa tilanteessa, josta ei ole pakotietä. Moni potilas myös häpeilee hoitamatonta suutaan, mikä on aivan turhaa, koska hammaslääkärithän ovat olemassa juuri tämän ongelman korjaamiseksi.

Ikävä kyllä monella potilaalla on myös huonoja kokemuksia hammashoidosta, joten voidaankin sanoa, että potilaalla on aina oikeus pelkoonsa. Oikeastaan pieni jännitys ennen hammashoitoa on vain luonnollista.

Hammashoitopelosta kannattaa aina kertoa

Jokainen pelkopotilas on yksilö ja pelkää siis hammashoitoa omalla tavallaan. Yksi pelkää puudutuspiikkiä, toinen poran ääntä ja kolmas hampaan poistoa. Siksi onkin tärkeää kohdata jokainen potilas yksilöllisesti ja keskustella hänen kanssaan pelosta. Hammaslääkärille kannattaa kertoa rehellisesti oman pelon asteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, sekä mahdollisesta huonosta kokemuksesta, joka on aiheuttanut pelon. Tällöin hammaslääkäri voi vaikuttaa hoidon kulkuun potilaan toivomalla tavalla.

Esimerkiksi jos potilaalle tulee tukehtumisen tunne, kun suu on täynnä kaikenlaisia välineitä ja vettä, voi hammaslääkäri karsia näistä osan pois ja käyttää vain välttämättömimpiä. Samoin puudutuspiikkiä pelkääville on olemassa pintapuudutusgeeliä, joka puuduttaa limakalvon, eikä varsinainen puudutuspiikki sen jälkeen enää juurikaan tunnu.

Pelkopotilaiden kanssa edetään aina tavallista rauhallisemmin ja hammaslääkäri myös kertoo hoidon kulusta, jottei mikään tule potilaalle yllättäen. Yleistä on myös sopia merkki, jolla hoito keskeytetään potilaan niin halutessa hetkeksi. Jos potilas vaikkapa nostaa käden ylös, otetaan kaikki instrumentit pois suusta. Näillä keinoin potilas kokee hallitsevansa tilannetta ja tietää, ettei mitään tehdä hänelle väkisin.

Paras neuvo hammashoitopelkoon: säännöllinen tarkastus

Ensiarvoisen tärkeää pelkopotilaan hoidossa on siis hyvä ja luottamuksellinen potilas – hammaslääkärisuhde. Kun vastassa on tuttu ja turvallinen ihminen, ei hoito jännitä enää niin paljon. Luonnollisesti potilaalla on perusoikeus valita ja vaihtaa halutessaan hammaslääkäriä, joten jokaisen pelkopotilaan onkin tärkeä löytää häntä kuunteleva ja ymmärtävä, empaattinen hammaslääkäri.

Valitettavasti monella pelkopotilaalla on tapana jättää menemättä hammashoitoon ellei ole aivan pakko. Särkytilanteessa voi joutua asioimaan terveyskeskuspäivystyksessä, jossa yleensä on kiire, eikä hoitavaa hammaslääkäriä voi valita. Tässä tilanteessa ei hoitosuhdetta välttämättä voi jatkaa, vaikka haluaisikin, jonka takia potilaalla on taas edessä totuttelu uuteen hammaslääkäriin jatkohoidon osalta.

Paras ohje kaikille pelkopotilaille onkin käydä säännöllisesti kerran vuodessa hammastarkastuksessa, sillä mitä useammin hampaita hoidetaan, sitä pienempiä hoitotoimenpiteitä vaaditaan. Tutussa hoitopaikassa osataan myös varata tarpeeksi pitkä aika pelkopotilaalle, mikä ei päivystystilanteessa useinkaan ole mahdollista.

Kova hammashoitopelko ja sen helpottaminen

Useimmiten pelkopotilaiden hoito onnistuu hyvin edellä mainituin menetelmin. Jos pelko kuitenkin on kovin voimakasta, niin voidaan potilaalle antaa myös rauhoittava esilääke noin puoli tuntia ennen hammashoitotoimenpidettä. Tällöin potilaalla pitää kuitenkin olla saattaja vastaanotolta lähtiessä, koska rauhoittavasta lääkkeestä ei toivu välittömästi.

Voimakkaammissa pelkotiloissa rauhoittava lääke voidaan antaa suonensisäisesti, jolloin lääke vaikuttaa nopeammin ja haluttu sedaation taso saavutetaan varmemmin. Äärimmäisissä tapauksissa jopa nukutuksessa tehtävä anestesiahammashoito voi tulla kyseeseen. Meillä Ebeling Hammaslääkäreillä käytössä ovat tarvittaessa kaikki edellämainitut keinot.

Keinoja on siis monia, joten pelko ei koskaan saa olla ylitsepääsemätön este hampaiden hoitamiselle, onhan suun terveys tärkeä osa ihmisen kokonaisterveyttä. Meillä kohdataan jokainen potilas yksilönä ja huomioidaan juuri hänen toiveensa ja pelkonsa hammashoitoon liittyen. Asiaa auttaa myös rauhallinen ja miellyttävä ilmapiiri sekä ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökunta. Teemme siis kaikkemme, jotta potilas lähtee vastaanotolta hyvillä mielin ja hänellä on jatkossa pienempi kynnys uskaltautua tulemaan hammashoitoon.

Vaikeinta pelkopotilaalle on rohkaista mielensä ja varata se ensimmäinen hammaslääkärikäynti, mutta se on ainoa keino pelon voittamiseen. Pelko pitää ensin kohdata, jotta sen voi voittaa, ja positiivisen kokemuksen kautta osaavissa käsissä tämäkin onnistuu.

“Teemme siis kaikkemme, jotta potilas lähtee vastaanotolta hyvillä mielin ja että hänellä on jatkossa pienempi kynnys uskaltautua tulemaan hammashoitoon.”

Tervetuloa Ebeling Hammaslääkäreille – vaikka pelottaisi!

Haluamme kehittyä Suomen parhaaksi pelkopotilaille suunnatuksi hammaslääkäriasemaksi. Työtä valmistelee moniammatillinen työryhmä kokeneen psykologin johdolla. Kerromme toukokuun lopussa lisää!

Hammaslääketieteen lisensiaatti, hammaslääkäri Anne Kirilä
Leave a reply