Potilastietokantojen muutos EU- direktiivin myötä

By in

Ebeling hammaslääkärit siirtyvät myös kanta-arkiston käyttäjiksi. Kanta-arkisto on valtakunnallinen potilastietoarkisto, johon tallentuu potilastietosi sekä kunnalliselta että yksityiseltä puolelta. Kanta-arkiston käyttöönotto helpottaa lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työtä, sillä lääkäri pystyy lukemaan mitä havaintoja edellisellä hoitokerralla joku toinen lääkäri on tehnyt – tietysti sinun suostumuksellasi.

Mikäli et ole vielä antanut suostumustasi potilastietojen siirtämiseen kanta-arkistoon, voit tehdä sen TÄSTÄ tai vastaanotollamme paperisena versiona.

GDPR astuu voimaan myös Suomessa, sillä EU:n jäsenvaltiona General Data Protection Regulation tulee soveltaa meidänkin tietosuojakäytännöissä. Mitä se siis oikeasti tarkoittaa? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kansalaisten yksityisyydensuojaa parannetaan ja EU:n tietosuojakäytäntöjä yhdenmukaisestaan.

Asetus koskee kaikkia Suomessa toimivia organisaatioita, jotka keräävät, säilyttävät ja käsittelevät henkilötietoja organisaatiosta riippumatta. Asiakkaan oikeus on tuntea oleellisimmat käsitteet, jotka liittyvät edellä mainittuun ja alla niistä tärkeimmät:

Henkilötieto

Kaikki sellainen tieto, jolla voidaan tunnistaa ja yksilöidä henkilöitä. Näitä tietoja ovat mm. nimi, sooite, henkilötunnus, sähköpostiosoite sekä verkkotunnistetiedot.

Henkilörekisteri

Henkilötietoja sisältävä jäsennelty tietojoukko, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjesterry kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti.

Henkilötietojen käsittelijä

Henkilö, viranomainen, virasto tai joku muu, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

Kuinka me valmistaudumme?

Olemme valmistautuneet muutokseen kaikin tarpeellisin keinoin, jotta Sinun tietosi pysyvät visusti salassa kuten tähänkin asti. Ebeling Hammaslääkäreille on nimetty oma tietosuojavastaava, joka on laatinut tietosuojasuunnitelman, jonka Valvira voi halutessaan tarkastaa. Sivustomme on SSL- suojattu, sekä erikseen varausjärjestelmämme toimittajan Entteri Oy puolesta.

Rekisteriselosteen löydät täältä: ehammas.fi/sopimusehdot. Täällä olemme eritelleet mihin kukin tieto Sinusta kerätään, missä rekisterissä ne sijaitsevat, sekä miten niitä käsitellään. Henkilöstömme on koulutettu, sekä tiedotettu uuden tietosuoja-asetuksen käytäntöönpanossa.

-Ebeling Hammaslääkärit